Skip to the content

Notice of Vacancy Pen Y Fal Ward

Notice of Vacancy Poster
Notice of Vacancy for Pen Y Fal Ward

NOTICE IS HEREBY GIVEN that a casual vacancy has arisen in the Office of Councillor for the Community/Town Council.

If by 9 March, 2023 (14 days excluding Dies Non, after the date of this notice) a request for an election to fill said vacancy is made in writing to the Returning Officer at the address below by TEN electors for the said Community/Town, or if warded said Community/Town ward, an election will be held to fill the said vacancy, otherwise the vacancy will be filled by co-option.

If an election is called, it will take place not later than 17 May, 2023.

Dated 17 February, 2023

Paul Matthews
Returning Officer
Monmouthshire County Council
The Rhadyr
Usk
NP15 1GA


HYSBYSIR DRWY HYN y daeth sedd yn achlysurol wag ar gyfer Swydd Cynghorydd ar gyfer y Cyngor Cymuned/Tref.

Os erbyn 9 Mawrth, 2023 (14 diwrnod yn eithrio Dies Non, ar ôl dyddiad yr hysbysiad yma) y gwneir cais am etholiad i lenwi'r sedd wag a nodwyd mewn ysgrifen at
y Swyddog Canlyniadau yn y cyfeiriad islaw gan DDEG etholwr ar gyfer y Gymuned/Tref a nodir, neu os mewn ward y ward Cymuned/Tref a nodir, cynhelir
etholiad i lenwi'r sedd wag a nodir, fel arall caiff y sedd wag ei llenwi drwy gyfethol.

Os gelwir etholiad, fe'i cynhelir yn ddim hwyrach na 17 Mai, 2023.

Dyddiedig 17 Chwefror, 2023

Paul Matthews

Swyddog Canlyniadau
Cyngor Sir Fynwy
Y Rhadyr
Brynbuga
NP15 1GA

 

Abergavenny
Town Council

Town Hall
Cross Street
Abergavenny
NP7 5HD

T: 01873 735820

 

To find out more about what we do...
Top